diumenge, d’octubre 01, 2006

Actualitzacions de Beuda.

Updated at: 22-abril-2007


A beuda existeixen nous sectors no ressenyats, i alguna via nova als sectors si ressenyats.

Indicar que el grau de Beuda es diferent.. si estas fort fisicament no et serà difícil provar vies de grau superior al que fas normalment (almenys en la majoria de sectors el grau es generós).

Comentaris:

Al sector G i H (Central i la Columna). Anteriorment comentava que hi havia una possible prohibició per nidificació, aquesta temporada no hem trobat cap cartell indicatiu com en anys anteriors i a la web de la feec la posa com a zona lliure de prohibicions (entorn del castellot).

Al sector E (Els Gossos) comentar que les vies curtes de V grau estan ultra-sobades.. per lo que ara son una mica més dures que en el moment en que es van equipar. Vigilar que algunes reunions (la de la musulmà per exemple) estan bastant deteriorades; el moscata de la Frenasso tambe esta força menjat.

Al sector F (Iniciació) es difícil de trobar... algun cop m'havien comentat que esta en bastant mal estat.

Al sector D (Del castell) existeixen dues vies no ressenyades a la dreta de Garrotxa Exotica (per cert.. aquesta no es difícil, pero deu n'hi do quins alejes que te). La primera seria un IV+/V; mentre que la segona més curteta no en tinc referencies, pero te pinta de ser durilla.

Per sobre del sector Reggae tenim una placa amb dos vies de V; tot i que alguna gent m'havia dit que les considera IV. Pricipalment considerar l'entrada més compromesa després bastant més fàcils.

Més enlaire tenim un altre sector amb sis vies de dificultat entre IV+ i 6b. Augmentant la dificultat d'esquerra a dreta. El grau de les vies aproximat.. segons la opinió dels presents era d'esquerra a dreta: 1. IV+, 2. IV+/V, 3. V+, 4. 6a, 5. 6a/6a+, i 6. 6a+/6b. Les vies guapes i ben equipades.

Com a novetat indicar que durant el més d'Abril s'han equipat 4 noves vies que complementen molt positivament l'escola al ser de grau baix. Gràcies Sergi per la feina feta !!. Es tracta de 4 vies, d'esquerra a dreta serien:

1.- L'Esperó de l Rubio. IV+.
2.- Faré-Barriga. V.
3.- Oliveras. V. (a comprobar l'estat de la reunió, a data del post tenia un seguro xungo. Facil agafar reunió de la via2)
4.- V+ ? (no m'ha quedat clar si es aquesta doncs segons comenten estan repensant on posar la reunió).


Visio de la zona no ressenyada a la guia Sadernes - Beuda.


Ortofotomapa de la zona, amb un esquema 'moooolt' aproximat dels camins per arribar.
Entrada de Espeleo+escalada a Beuda.